Glosar

GLOSAR

Când este vorba de ascensoare, de scări rulante și de uși automate ale clădirilor, uneori este necesară utilizarea unor termeni și a unor acronime, așa că am creat un glosar comod, care să vă ajute să le înțelegeți. Faceți clic pe un cuvânt sau pe o expresie, pentru a vizualiza definiția acestuia.

Glosar

 • O dispunere a cablurilor de suspendare, în care viteza cabinei și cea a cablului sunt egale.

 • O dispunere a cablurilor de suspendare, în care viteza cabinei este jumătate din cea a cablului.

 • Alimentare electrică cu curent alternativ trifazat.

 • Un dispozitiv sau un sistem care controlează accesul la un ascensor sau la o clădire.

 • Ușa de pe latura intrării principale. Vezi și ușa C.

 • Un sistem care permite ca ușile cabinei să înceapă să se deschidă înainte ca aceasta să se fi oprit complet la etajul respectiv. Ușile încep să se deschidă când cabina ascensorului se află în zona ușii, iar viteza a scăzut sub limita permisă de codul de siguranță.

 • O serie de uși automate pentru ascensoare, bazată pe componente interșanjabile. Adecvate pentru utilizarea în majoritatea aplicațiilor ascensoarelor.

 • Zgomot transmis prin aer. La ascensoare este generat, de obicei, de motor, de cabluri, de panoul de comandă, de uși, de patinele de ghidaj și de alte componente care vibrează.

 • O sonerie folosită pentru a atrage atenția și a solicita asistență. Acționată de un buton din interiorul cabinei. Poate fi localizată în puțul ascensorului, pe un palier adecvat sau pe acoperișul cabinei.

 • Un buton pentru activarea soneriei. Dacă se folosește monitorizarea de la distanță, activează și conexiunea vocală. Situat în cabină, cu butoane suplimentare pe acoperișul cabinei și sub aceasta.

 • Butonul de alarmă trebuie apăsat până când semnalul este înregistrat.

 • Un semnal generat prin apăsarea butonului de alarmă.

 • Etajul la care funcționează dispozitivul de anunțuri al ascensorului.

 • Un element de umezire pentru reducerea zgomotului. Folosit, de ex., în incintele cabinelor, la panourile ușilor sau la dulapurile de comandă.

 • Un sistem de siguranță pentru oprirea mișcării necontrolate a cabinei aflate în ascensiune.

 • Un motor electric la care turația nu este fixată exact la frecvența curentului de alimentare. Diferența dintre valoarea frecvenței și cea a turației se numește diferență de turație. Diferența de turație generează cuplul motor.

 • Ușa cabinei, cu deschidere și închidere automate.

 • Ușă cu deschidere și închidere automate.

 • Suprafața cabinei, măsurată la înălțimea de 1 m deasupra podelei, indiferent de balustrade, care este disponibilă pentru pasageri sau bunuri în timpul funcționării liftului. Trebuie luată în considerare, de asemenea, orice zonă disponibilă la intrare, când ușile sunt închise.

 • Situație în care, în cabina ascensorului, se află 30-50 % din sarcina nominală (în funcție de principiul de dimensionare), iar contragreutatea și greutatea cabinei sunt egale.

 • Partea (în procente) din sarcina nominală a ascensorului, la care greutatea cabinei și contragreutatea sunt echilibrate.

 • Masa contragreutății care permite economisirea energiei prin echilibrarea totală sau parțială a masei cabinei, a șufei cabinei și a sarcinii nominale.

 • O barieră de siguranță, situată pe acoperișul cabinei, care nu permite căderea în puțul ascensorului.

 • O anumită gamă de uși, proiectate pentru până la 200.000 de cicluri/an. Vezi și ușă cu regim de lucru mediu și ușă cu regim de lucru intens.

 • Un dispozitiv opțional, care permite acționarea cabinei cu sarcină echilibrată până la cel mai apropiat etaj.

 • O platformă de oțel sau de fontă, pe care este plasat un utilaj.

 • Un dispozitiv care poate asigura una sau două stări stabile. Rămâne în una dintre stări, până când se aplică un declanșator. Apoi basculează în cealaltă stare stabilă și rămâne acolo, până când se aplică un alt declanșator. Vezi și comutator monostabil.

 • Un dispozitiv de siguranță mecanic, pentru blocarea cabinei în timpul instalării și al întreținerii.

 • O tijă de oțel din, de ex., dispozitivul de blocare, care, când alunecă în gaura plăcii de blocare, blochează cabina.

 • O placă de oțel cu găuri, din dispozitivul de blocare. Știftul de blocare alunecă în găuri.

 • Distanța liberă pe verticală dintre fundul puțului de vizitare și cea mai joasă piesă structurală sau mecanică sau cel mai jos echipament sau dispozitiv instalat sub platforma cabinei ascensorului, cu excepția patinelor sau a rolelor de ghidaj, a ansamblurilor dispozitivelor de siguranță și a paravanelor sau a apărătorilor platformei, când cabina stă pe tampoanele sale complet comprimate. Vezi și spațiu de siguranță.

 • Cel mai jos etaj al clădirii.

 • Cel mai de jos palier din clădirea deservită de ascensorul respectiv.

 • Dispozitiv electromecanic folosit pentru a împiedica deplasarea ascensorului când cabina se află în repaus și motorul de ridicat nu este alimentat. De asemenea, la unele tipuri de comenzi, oprește cabina, când motorul de ridicat nu mai este alimentat.

 • Forța verticală care determină oprirea cabinei, ca urmare a acționării dispozitivului de siguranță. Vezi și forță de apucare.

 • Placa de sub șufa cabinei, unde lovește tamponul.

 • Lăsarea clădirii, ca urmare a cufundării în sol sau a contractării betonului.

 • Personalul și echipamentele de monitorizare a sistemelor tehnice din clădire (climatizare, încălzire, ascensoare, controlul accesului etc.).

 • Definesc toleranțele pentru dimensiunile nominale ale puțului ascensorului, ale puțului de vizitare, ale camerei mașinilor, ale deschiderilor brute etc.

 • Proprietățile care sunt incluse în produsul de bază.

 • O proprietate care face ca ascensorul să ignore apelurile înregistrate pentru etaje, când cabina este recunoscută ca fiind încărcată peste o anumită limită. De regulă, limita este de 60-80 % din sarcina nominală.

 • Locul în care se primesc alarmele și apelurile de urgență. Oamenii și calculatoarele tratează informațiile.

 • Controller Area Network. Sisteme de magistrale care interconectează echipamentul de automatizare inteligent în cadrul unei rețele peer-to-peer. Printre aplicațiile notabile se numără sistemele de magistrale folosite la vehiculele motorizate și la sincronizarea acționărilor electrice.

 • Zona podelei cabinei, inclusiv cea a pragului cabinei, care depinde de sarcina nominală/numărul de pasageri, conform celor specificate în codul de siguranță.

 • Un dispozitiv conceput pentru a opri cabina în coborâre dincolo de limita normală a cursei sale, prin stocarea sau prin absorbția energiei cinetice disipate de cabină.

 • Un dispozitiv, care are două funcții corelate și interdependente: (1) să prevină (electric) funcționarea motorului de ridicare, exceptând cazul în care ușa este blocată în poziția închisă și (2) să prevină (mecanic) deschiderea ușii cabinei dinăuntrul acesteia, exceptând cazul în care cabina ascensorului se află în zona ușii și staționează sau este oprită.

 • Lumina pe baterie, din cabina ascensorului, care servește ca lumină de urgență în timpul penelor de energie electrică.

 • Șine de ghidare, folosite pentru a dirija deplasarea cabinei ascensorului în puțul acestuia.

 • Toate elementele vizibile din interiorul cabinei ascensorului.

 • Iluminarea interioară a cabinei.

 • O funcție care previne folosirea ascensorului, atunci când alimentarea electrică a luminii nu funcționează.

 • Sarcina efectivă din interiorul cabinei ascensorului (pasageri și bunuri). Vezi și sarcină nominală.

 • Interfața cu utilizatorul pentru pasagerii din interiorul cabinei ascensorului. Cuprinde toate butoanele de apelare a cabinei, butonul de alarmă, butonul de deschidere a ușii etc.

 • Un set de dispozitive care detectează și informează pasagerii cu privire la supraîncărcarea cabinei ascensorului. Declanșează indicatorul de supraîncărcare a cabinei.

 • Un dispozitiv mecanic, atașat de obicei la șufa cabinei, conceput să stopeze cabina ascensorului, în cazul în care aceasta depășește viteza permisă.

 • Structura cabinei, fără elementele interioare separate (neintegrate).

 • Dimensiunea internă față-spate a carcasei cabinei, fără elemente decorative.

 • Înălțimea măsurată de la podeaua nefinisată până la cea mai joasă muchie a acoperișului.

 • Dimensiunea internă latură-latură a carcasei cabinei, fără elemente decorative.

 • Elementul orizontal din partea de jos a intrării în cabina ascensorului.

 • Cadrul de susținere al cabinei ascensorului, la care sunt atașate patinele de ghidaj, dispozitivul de siguranță și cablurile de ridicare sau cilindrul hidraulic.

 • Un dispozitiv sau un grup de dispozitive care servesc la comanda, într-o manieră determinată, a aparaturii la care este conectat. Controlerul ascensorului este format din unitate și funcțiile de comandă.

 • Ascensorul de bază conține componentele de bază ale ascensorului: sistemul de ridicare, funcția de comandă, sistemul de acționare, suprastructura cabinei, sistemul de uși de bază și echipamentul pentru siguranța pasagerilor. Accesoriile și elementele decorative (inclusiv semnalizarea) nu sunt specificate.

 • O gamă de ascensoare de bază prefabricate, care formează familia de produse.

 • Componentă care asigură tracțiunea între roata de cablu și cablurile de suspensie, formată dintr-un set de greutăți pentru echilibrarea greutății cabinei și a unei părți din sarcina cabinei, adeseori considerată ca 50 % din sarcina nominală.

 • Zona cursei contragreutății în puțul de vizitare al ascensorului, izolată de un paravan al contragreutății.

 • Un mod de funcționare predefinit, în care funcționează ascensorul într-o anumită situație. Printre moduri se numără acționarea normală, acționarea pentru inspecție și acționarea pentru configurare.

 • La ascensoarele cu frânghii, soluția tehnică pentru furnizarea energiei la motorul de ridicare și reglarea turației acestuia. La ascensoarele hidraulice, comandă pompa și supapele.

 • O cabină cu două intrări.

 • Proprietăți structurale și funcționale opționale, pentru protecția pasagerilor și a ascensorului împotriva daunelor provocate de un cutremur.

 • O parte a ascensorului care duce pasagerii și/sau alte sarcini.

 • Dispozitivele și principiile de funcționare pentru executarea apelurilor și a comenzilor date de pasageri.

 • Un grup de ascensoare este format din două sau mai multe ascensoare care partajează aceleași butoane de apelare de la etaje (și care funcționează conform aceluiași controler de grup). Vezi și bancă de ascensoare.

 • Spațiul în care se deplasează cabina și contragreutatea, dacă există; acest spațiu este delimitat, de regulă, de fundul puțului, de pereții și de acoperișul puțului.

 • Viteza momentană a cabinei ascensorului în puțul acestuia. Nu este același lucru ca viteza nominală.

 • Un sistem de urgență instalat pe toate cabinele, format dintr-o sonerie, un buton aflat în interiorul cabinei și o sursă de alimentare neîntreruptibilă, de regulă o baterie.

 • Opțiune prin care un anumit ascensor poate fi scos din grupul de funcționare normală, pentru a fi utilizat de pompieri.

 • Ansamblul ușii de pe palier, care nu acoperă întreaga lățime a puțului ascensorului. Vezi și ușă de tip cadru îngust și ușă de tip frontal.

 • Ansamblul ușii de pe palier, care acoperă întreaga lățime a deschiderii puțului ascensorului.

 • Ascensor echipat pentru a duce marfă, elevatoare cu furcă etc.

 • Ascensor conceput în principal pentru transportul bunurilor, care, în general, sunt însoțite de persoane.

 • Secțiuni de oțel cu suprafețe de ghidare netede. Profilul secțiunii este, de regulă, în formă de „T” (prelucrat, tras la rece sau turnat pe rolă). Șinele de ghidare sunt instalate în puțul ascensorului, pentru a ghida și a dirija deplasarea cabinei ascensorului și contragreutatea acesteia.

 • Suport de mână din cabina ascensorului.

 • Partea din puțul ascensorului cuprinsă între ultimul etaj finisat și acoperișul puțului.

 • Echipamentul necesar pentru deplasarea cabinei ascensorului și a contragreutății acesteia. O combinație de echipamente definită, necesară pentru o gamă de sarcini, de viteze nominale, de accelerații și de înălțimi ale cursei.

 • Un sistem de ascensor temporar, care cuprinde o cameră a mașinilor amovibilă. Conceput pentru a asigura funcționarea complet operațională a ascensorului, în perioada de construire a clădirii. Camera mașinilor se potrivește pe aceleași șine de ghidare ca și cabina ascensorului și este fixată de materialul clădirii prin ace retractabile. Pe măsură ce înălțimea clădirii crește, sistemul de ghidare este prelungit, iar camera amovibilă a mașinilor este ridicată, pentru a deservi noile etaje suplimentare.

 • Un design KONE al motorului axial asincron, cu magneți permanenți în rotor.

 • Suprafața etajului din fața intrării în ascensor.

 • Ușă din deschiderea puțului ascensorului. Asigură accesul în siguranță în cabina ascensorului.

 • Un ansamblu care cuprinde ușile palierului și toate finisajele arhitecturale asociate intrării în puțul ascensorului.

 • Cameră în care sunt situate mașinăria ascensorului și unele componente electrice și ale sistemului de comandă. De regulă, deasupra puțului ascensorului.

 • Contactor care comută alimentarea motorului de ridicare, dacă 1) este nevoie să se pună în funcțiune cabina ascensorului și 2) lanțul de siguranță electric este complet (închis).

 • Etajul prin care se asigură, în principal, accesul în clădire.

 • Dispozitivele care furnizează energie ascensorului. Se mai numește și alimentare principală.

 • O parte a sistemului de comandă al ascensorului, inclusiv interfața cu utilizatorul pentru personalul de întreținere și întrerupătoarele și comutatoarele, siguranțele fuzibile și maneta de eliberare a frânei.

 • O gamă de utilizări specială, care se referă la categoria de performanţe intermediară. Vezi și ușă cu regim de lucru de bază și ușă cu regim de lucru intens.

 • Sistem folosit la funcționarea ușilor automate, care va da un semnal de avertizare și va închide ușile cu viteză și cuplu reduse. Imboldul este activat dacă ușa rămâne deschisă un timp mai lung decât cel predefinit.

 • Un comutator cu cheie, folosit pentru a scoate ascensorul din starea de funcționare normală.

 • Dispozitiv care, atunci când ascensorul atinge o anumită viteză, determină oprirea acestuia și, dacă este necesar, aplicarea dispozitivului de siguranță.

 • Funcție pentru un singur ascensor sau un grup de ascensoare. Datorită acestei funcții, ascensorul primește un semnal de revenire întotdeauna la un palier preselectat, după finalizarea apelurilor din cabină sau de pe paliere.

 • Un set larg de funcții și de aspecte privind folosirea, care au infleuență asupra comodității sau a lipsei de confort în utilizarea ascensorului. De ex.: decorațiunile, semnalizarea, intrarea sau ieșirea, timpul de așteptare, confortul în timpul deplasării etc.

 • Ascensor folosit, în principal, pentru transportul pasagerilor.

 • O porțiune din puțul ascensorului, cuprinsă între nivelul pragului de la cel mai de jos palier și podeaua puțului ascensorului.

 • Metodă pentru: a) verificarea puțului ascensorului, pentru a garanta că este construit conform cerințelor și b) determinarea poziției corecte a componentelor.

 • Factorul de putere definește raportul dintre puterea reală și cea aparentă. Factorul de putere al unui circuit se calculează conform formulei = P/S, (kW/kVA).

 • Sarcina pentru care a fost construit echipamentul. Vezi și sarcina cabinei.

 • Sistem de alarmă de urgență, care funcționează de la distanță.

 • Confortul deplasării unui ascensor este definit în funcție de nivelul zgomotului, de vibrația pe verticală, de legănarea laterală, de viteza de accelerație/decelerație și de smucire.

 • Dispozitiv de siguranță mecanic, atașat la cadrul cabinei și, în unele situații, și la cadrul contragreutății. Dispozitivul acționează pentru a opri și a menține pe loc o cabină sau o contragreutate cu viteză prea mare, prin folosirea unor fălci de strângere care se închis în jurul șinelor de ghidare. Dispozitivul este acționat de dispozitivul de deconectare la supraviteză.

 • Placă de oțel fixată pe peretele puțului, sub pragul ușii de pe palier și deasupra ușii palierului, pentru a reduce distanța dintre pragul ușii cabinei și peretele puțului.

 • Element decorativ și de protecție, situat în partea de jos a peretelui cabinei.

 • Sarcina care cuprinde greutatea cabinei brute, a interiorului cabinei, a ușilor cabinei, sarcina nominală și șufa cabinei, cu toate accesoriile. Greutatea cu cuprinde cablurile de suspensie, frânghiile sau lanțurile de compensare, dispozitivul de compensare a frânghiei, cablul de deplasare și contragreutatea.

 • Frânghiile de care sunt suspendate cabina ascensorului și contragreutatea. Nu este același lucru ca frânghia de ridicare.

 • Mod de acționare a ascensorului, în care acesta se deplasează în jos până când întâlnește un comutator de decelerare sau de sincronizare.

 • Lista datelor care definesc platformele ascensoarelor în documentele DL.

 • Un set de componente de bază predefinit, care formează baza ascensorului.

 • Palierul cel mai de sus sau cel mai de jos deservit de cabina ascensorului.

 • O cabină a ascensorului cu două sau mai multe intrări.

 • Ascensor cu intrări pe două laturi opuse ale puțului acestuia.

 • Test de siguranță, pentru a determina dacă frecarea dintre frânghiile de suspensie și roata de cablu este corectă.

 • Trei ascensoare ce formează un grup.

 • Sistem care permite comunicarea în ambele sensuri între ascensor și centrul de service KONE.

Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționalitatea site-ului și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă în timpul navigării pe site-ul nostru. Dacă sunteți bine cu acest lucru și acceptați toate cookie-urile, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Accepta”. De asemenea, puteți consulta declarația noastră de confidențialitate..